Mám záujem o bývanie vo vašom domove. Čo mám urobiť?

Môžete požiadať o prihlášku na pobyt na e-mailovej adrese: dps@jahjireh.sk, alebo osobne v domove Jah jireh v Prievidzi.

Aký charakter má starostlivosť o zostarnutých?

Rezidenti majú zabezpečené ubytovanie, stravu, upratovanie, pranie, žehlenie a niektoré dodatočné opatrovateľské služby, služby akreditovanej zdravotnej sestry - a to všetko v prostredí vzájomnej úcty. Vedenie domova aktívne pomáha rezidentom, aby sa v rámci svojich možností mohli zúčastňovať na spoločenských aktivitách.

Čo ak si niekto praje navštevovať zborové zhromaždenia a nie je schopný sa tam dopraviť sám?

V týchto prípadoch je pre rezidentov zabezpečená doprava.

Kto sa môže stať členom občianskeho združenia Jah jireh?

Členom občianskeho združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony, stotožňuje sa s cieľmi občianskeho združenia a chcela by ho nejakou formou prakticky podporovať. Záujemci o členstvo môžu požiadať o prihlášku na e-mailovej adrese: dps@jahjireh.sk alebo písomne na adrese:
Jah jireh, Nábrežie Sv. Metoda 120/14, 971 01 Prievidza

Organizuje aktivity združenia Jah jireh náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia?

Nie, táto spoločnosť aktivity združenia Jah jireh neorganizuje, pretože hlavným účelom Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia je organizovanie kazateľského diela.

Ako môžem podporiť činnosť občianskeho združenia Jah jireh?

Prispieť je možné finančným darom zaslaným na bankový účet:

Číslo účtu v mene EUR
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4102 9461
BIC: (SWIFT) TATRSKBX

Číslo účtu v mene CZK
IBAN: SK60 1100 0000 0028 2900 4133
BIC: (SWIFT) TATRSKBX

Alebo prácou, ktorá je v domove aktuálne potrebná. Ponuku výpomoci je možné poslať poštou alebo elektronicky na e-mailovú adresu občianskeho združenia.

Aké sú doplňujúce údaje pre medzinárodný bankový styk?

Číslo účtu v mene EUR
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4102 9461
BIC: (SWIFT) TATRSKBX

Číslo účtu v mene CZK
IBAN: SK60 1100 0000 0028 2900 4133
BIC: (SWIFT) TATRSKBX

Ako môže postupovať ten, kto si praje ubytovať sa v domove Jah jireh, ale nemá dostatok prostriedkov na úhradu nákladov?

Mal by napísať združeniu Jah jireh a vysvetliť svoju situáciu. Pokiaľ to bude možné, navrhneme nejaké riešenie.

Je možné, aby sa niekto prihlásil na pobyt v domove Jah jireh na mesiac či dva, aby si pobyt vyskúšal, a potom sa rozhodol či chce bývať natrvalo?

Áno, je to možné.

Ako prebieha sťahovanie do domova a aké veci si rezident môže priniesť so sebou?

Cieľom je, aby sa v domove rezidenti cítili ako doma. Pokiaľ si chce rezident priniesť do domova vlastný nábytok, alebo dekoračné predmety, ku ktorým má citovú väzbu a ktoré mu dobre slúžia, radi mu vyhovieme, pokiaľ to bude možné s ohľadom na priestor a predpisy (napr. protipožiarna bezpečnosť). Ak si rezident nemôže zabezpečiť sťahovanie sám, radi mu pomôžeme.

Sú predstavitelia spolku a opatrovatelia zamestnanci, alebo dobrovoľníci?

Členovia predstavenstva vykonávajú svoju činnosť dobrovoľne a nedostávajú za ňu žiadnu mzdu ani inú odmenu. Opatrovatelia a ďalší pracovníci sú platenými zamestnancami združenia.

Aké režijne náklady (okrem prevádzky domova) má združenie Jah jireh?

Samotné občianske združenie Jah jireh má prakticky nulové režijné náklady.

Členovia predstavenstva vykonávajú svoju činnosť zdarma, nepreplácajú sa im cestovné náklady a náklady súvisiace s prácou pre združenie si hradia sami. Všetky príjmy, vrátane darov venovaných domovu, idú teda na vlastnú starostlivosť o zostarnutých a na prevádzku domova.

Kto rozhoduje o tom, či niekto bude prijatý ako rezident?

Rozhoduje o tom predstavenstvo občianskeho združenia Jah jireh s prihliadnutím na doporučenie vedúceho domova. (Doporučenie vedúceho domova nie je pre predstavenstvo záväzné.)

Akú by mali mať pracovníci v domove Jah jireh kvalifikáciu?

Vítame uchádzačov s kvalifikáciou aj bez potrebnej kvalifikácie. Všetci prijatí pracovníci, ktorí nemajú kvalifikáciu, budú postupne preškolení skúsenými a certifikovanými školiteľmi. Hlavným predpokladom je ochota svedomito pracovať v prospech zostarnutých osôb, prejavovať im lásku a trpezlivosť.

Momentálne je však stav naplnený.