Účelom opatrovateľských Domovov Jah jireh je poskytovať ubytovanie a osobitnú starostlivosť najmä Jehovovým svedkom, ktorí takúto starostlivosť potrebujú a aj si ju želajú. Zmyslom tejto starostlivosti je zabezpečiť prostredie, v ktorom by sa zostarnutí cítili milovaní a opatrovaní – jednoducho skutočný domov.

Tak môžu títo vekom starší okrem fyzickej a psychickej starostlivosti dostávať aj ďalšiu potrebnú podporu.

Sme si vedomí, že hlavnú zodpovednosť za starostlivosť o zostarnutých má predovšetkým rodina, ale vznikajú situácie, keď to nestačí, a práve v takýchto prípadoch sú v niektorých krajinách k dispozícii domovy Jah jireh.

Každý z domovov má svojho vedúceho. Ten spolupracuje s pracovníkmi, ktorí sú školení podľa predpisov v krajine, v ktorej vykonávajú svoju prácu.

Pre rezidentov je zaistená doprava na všetky kresťanské zhromaždenia a zjazdy, pokiaľ sa tam chcú a môžu dostať. Môžu sa tiež podieľať na rozbore denného textu a spoločnej príprave na zborové zhromaždenia.

Jah jireh nie je komerčný podnik; ide o neziskové občianske združenie.