Sídlo občianského združenia

Nábrežie sv. Metoda 120/14
971 01 Prievidza

tel.: 046/543 31 96

e-mail: dps@jahjireh.sk

web: www.jahjireh.sk

   

Predstavenstvo občianskeho združenia

Lubomír Müller - predseda
Libor Klinský - člen
Milan Boor - člen
Samuel Szalay - člen

Vedúci domova: Josef Glabazňa

Číslo účtu v mene EUR
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4102 9461
BIC: (SWIFT) TATRSKBX

Adresa domova v Prievidzi:

Nábrežie sv. Metoda 120/14
971 01  Prievidza
(do navigácie zadať Šumperská 44/37 , Prievidza.)

GPS súradnice 48.769976,18.617756
Do navigácie zadať: Šumperská 44/37 , Prievidza.