Medzinárodné združenie Domovov Jah jireh poskytuje láskyplnú starostlivosť tým, ktorí potrebujú pomoc, keď im pribúdajú roky, zhoršuje sa ich zdravotný stav a opúšťa ich predchádzajúca sila a schopnosti.

Domovy Jah jireh zvyčajne vyhľadávajú zostarnutí Jehovovi svedkovia, ktorí si prajú žiť v spoločnosti so svojimi spoluveriacimi.

Názov Jah jireh je založený na 1. knihe Mojžišovej 22:14. (Hebrejské slovo „jireh“ znamená „postará sa o to“ alebo „zaopatrí“).

Na Slovensku sa Domov Jah jireh nachádza v Prievidzi, Nábrežie Metoda 14, čo je v centre mesta. V súčasnosti má kapacitu 14 lôžok.

Starostlivosť v Domove v Prievidzi zabezpečuje občianske združenie Jah jireh zaregistrované do registra poskytovateľov sociálnych služieb 1. 2. 2017.

Oznam o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

Vážime si Vašu finančnú podporu prostredníctvom poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov vo výške 2%, resp. 3%. Zaslaná finančná podpora bude použitá na skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb rezidentom Domova pre seniorov Jah jireh.
Formulár VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na stiahnutie TU.

OZNAM !!!

Od 15. 12. 2020 - Návštevy v zariadení sú možné podľa uvedených podmienok:

  • Potvrdenie návštevníka o negatívnom PCR teste alebo antigénového testu nie staršom ako 24 hodín
  • vymedzený čas návštevy (do 1 hod) a stanovený minimálny časový odstup medzi návštevami potrebný a vyhradený na dezinfikovanie priestorov
  • nosenie rúška počas celej návštevy
  • odstup a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby
  • presne vyhradený priestor pre návštevy, ktorý je dezinfikovaný pred a po každej návšteve
  • čestné prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou

Návštevy je nutné dohodnúť vopred telefonicky na tel. čísle 046/543 31 96

Zariadenie má vypracovaný krízový plán a zostavený krízový tím, vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácii na celom území SR a nariadeniu vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie pracovnej povinnosti, a to zamestnancom subjektu hospodárskej mobilizácie, podľa § 5 písm. r.) zákona č. 179/2011 Z.z., nariadením č. 169/2020 zo dňa 27. 3. 2020.

Krízový plán COVID-19 TU.

COVID-19

Akékoľvek informácie o poskytovaní sociálnych služieb poskytujeme prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, viď kontakty.

Opatrenia sú účinné do odvolania.

Domov pre seniorov Jah jireh postupuje podľa nariadení a usmernení od RÚVZ. V prípade otázok kontaktujte v pracovných dňoch od 07:00 - 15:00 hod. vedúcu zariadenia na čísle: 046/543 31 96 alebo e-mailom: dps@jahjireh.sk neobmedzene.

Ďakujeme za porozumenie