Medzinárodné združenie Domovov Jah jireh poskytuje láskyplnú starostlivosť tým, ktorí potrebujú pomoc, keď im pribúdajú roky, zhoršuje sa ich zdravotný stav a opúšťa ich predchádzajúca sila a schopnosti.

Domovy Jah jireh zvyčajne vyhľadávajú zostarnutí Jehovovi svedkovia, ktorí si prajú žiť v spoločnosti so svojimi spoluveriacimi.

Názov Jah jireh je založený na 1. knihe Mojžišovej 22:14. (Hebrejské slovo „jireh“ znamená „postará sa o to“ alebo „zaopatrí“).

Na Slovensku sa Domov Jah jireh nachádza v Prievidzi, Nábrežie Metoda 14, čo je v centre mesta. V súčasnosti má kapacitu 14 lôžok.

Starostlivosť v Domove v Prievidzi zabezpečuje občianske združenie Jah jireh zaregistrované do registra poskytovateľov sociálnych služieb 1. 2. 2017.


OZNAM !!!

S účinnosťou od 14. 8. 2020 je z dôvodu zhoršenia výskytu ochorenia COVID-19 v Prievidzskom okrese, viacerých okresov Slovenska a v zahraničí platí v zariadení
* ZÁKAZ NÁVŠTEV
* ZÁKAZ VYCESTOVANIA KLIENTOV DO ZAHRANIČIA
* ZÁKAZ VYCESTOVANIA KLIENTOV DO KRITICKÝCH OKRESOV SLOVENSKA
* ZÁKAZ NÁVŠTEV ZO ZAHRANIČIA
Nutné návštevy blízkej rodiny je možný po dohovore /telefonicky vopred 046/543 31 96/, s personálom zariadenia Domova Jah jireh pri zvýšených opatreniach, a to vo vonkajších priestoroch zariadenia, po dobu maximálne 30 minút, s rúškami a nutnosťou bezkontaktného styku. Tieto úpravy sú stanovené podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a II. vlny pandémie.

Zariadenie má vypracovaný krízový plán a zostavený krízový tím, vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácii na celom území SR a nariadeniu vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie pracovnej povinnosti, a to zamestnancom subjektu hospodárskej mobilizácie, podľa § 5 písm. r.) zákona č. 179/2011 Z.z., nariadením č. 169/2020 zo dňa 27. 3. 2020.

Krízový plán COVID-19 TU.

COVID-19

Akékoľvek informácie o poskytovaní sociálnych služieb poskytujeme prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, viď kontakty.

Opatrenia sú účinné do odvolania.

Domov pre seniorov Jah jireh postupuje podľa nariadení a usmernení od RÚVZ. V prípade otázok kontaktujte v pracovných dňoch od 07:00 - 15:00 hod. vedúcu zariadenia na čísle: 046/543 31 96 alebo e-mailom: dps@jahjireh.sk neobmedzene.

Ďakujeme za porozumenie