Medzinárodné združenie Domovov Jah jireh poskytuje láskyplnú starostlivosť tým, ktorí potrebujú pomoc, keď im pribúdajú roky, zhoršuje sa ich zdravotný stav a opúšťa ich predchádzajúca sila a schopnosti.

Domovy Jah jireh zvyčajne vyhľadávajú zostarnutí Jehovovi svedkovia, ktorí si prajú žiť v spoločnosti so svojimi spoluveriacimi.

Názov Jah jireh je založený na 1. knihe Mojžišovej 22:14. (Hebrejské slovo „jireh“ znamená „postará sa o to“ alebo „zaopatrí“).

Na Slovensku sa Domov Jah jireh nachádza v Prievidzi, Nábrežie Metoda 14, čo je v centre mesta. V súčasnosti má kapacitu 14 lôžok.

Starostlivosť v Domove v Prievidzi zabezpečuje občianske združenie Jah jireh zaregistrované do registra poskytovateľov sociálnych služieb 1. 2. 2017.

Prezentačné video Jah jireh


Piate výročie otvorenia domova

Sobota 4.9.2021 bola výnimočným dňom. V spoločnosti priateľov sme si na Zoome pripomenuli piate výročie otvorenia domova Jah jireh v Prievidzi. Nasledujuce video obsahuje niekoľko vstupov, ktoré boli súčasťou programu.


Oznam o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

Vážime si Vašu finančnú podporu prostredníctvom poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov vo výške 2%, resp. 3%. Zaslaná finančná podpora bude použitá na skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb rezidentom Domova pre seniorov Jah jireh.
Formulár VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na stiahnutie TU.

Obmedzenie návštev od 20. 12. 2021

Návštevy je možné vykonávať podľa rozhodnutia zriaďovateľa v obmedzenom režime

  • Návštevy sa ohlasujú vopred telefonicky na tel. čísle 046/543 31 96 do 15.00 hod. v pracovných dňoch
  • Návštevy budú povolené iba v situáciách, ktoré neznesú odklad v určenom priestore alebo na izbe po dobu maximálne 15 min. s použitím respirátora
  • Návštevy sa preukazujú negatívnym testom OTP podľa NTS SARS-CoV-2 najstarší 24 hod. pri vstupe, s možnosťou otestovania v zariadení po dohode

Zariadenie má vypracovaný krízový plán a zostavený krízový tím, vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácii na celom území SR a nariadeniu vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie pracovnej povinnosti, a to zamestnancom subjektu hospodárskej mobilizácie, podľa § 5 písm. r.) zákona č. 179/2011 Z.z., nariadením č. 169/2020 zo dňa 27. 3. 2020.

Krízový plán COVID-19 TU.

COVID-19

Akékoľvek informácie o poskytovaní sociálnych služieb poskytujeme prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, viď kontakty.

Opatrenia sú účinné do odvolania.

Domov pre seniorov Jah jireh postupuje podľa nariadení a usmernení od RÚVZ. V prípade otázok kontaktujte v pracovných dňoch od 07:00 - 15:00 hod. vedúcu zariadenia na čísle: 046/543 31 96 alebo e-mailom: dps@jahjireh.sk neobmedzene.

Ďakujeme za porozumenie