Medzinárodné združenie Domovov Jah jireh poskytuje láskyplnú starostlivosť tým, ktorí potrebujú pomoc, keď im pribúdajú roky, zhoršuje sa ich zdravotný stav a opúšťa ich predchádzajúca sila a schopnosti.

Domovy Jah jireh zvyčajne vyhľadávajú zostarnutí Jehovovi svedkovia, ktorí si prajú žiť v spoločnosti so svojimi spoluveriacimi.

Názov Jah jireh je založený na 1. knihe Mojžišovej 22:14. (Hebrejské slovo „jireh“ znamená „postará sa o to“ alebo „zaopatrí“).

Na Slovensku sa Domov Jah jireh nachádza v Prievidzi, Nábrežie Metoda 14, čo je v centre mesta. V súčasnosti má kapacitu 14 lôžok.

Starostlivosť v Domove v Prievidzi zabezpečuje občianske združenie Jah jireh zaregistrované do registra poskytovateľov sociálnych služieb 1. 2. 2017.

Prezentačné video Jah jireh


NÁVŠTEVY V ZARIADENÍ POVOLENÉ!

Sú umožnené návštevy u všetkých klientov aj na izbách a resp. interiéri

  • Návštevy sa ohlasujú vopred telefonicky na tel. čísle 046/543 31 96
  • Návštevy sa preukazujú negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2 najstarší 24 hod. pri vstupe, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní COVID-19 podľa platných výnimiek.
  • Alebo návštevu otestuje pracovník zariadenia pred vstupom. Preto je nevyhnutné vopred nahlásiť návštevu.
  • Návštevy aplikujú dezinfekciu rúk pred vstupom do priestorov zariadenia
  • Návštevy používajú ochranné rúška počas návštevy

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

Zariadenie má vypracovaný krízový plán a zostavený krízový tím, vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácii na celom území SR a nariadeniu vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie pracovnej povinnosti, a to zamestnancom subjektu hospodárskej mobilizácie, podľa § 5 písm. r.) zákona č. 179/2011 Z.z., nariadením č. 169/2020 zo dňa 27. 3. 2020.

Krízový plán COVID-19 TU.

COVID-19

Akékoľvek informácie o poskytovaní sociálnych služieb poskytujeme prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, viď kontakty.

Opatrenia sú účinné do odvolania.

Domov pre seniorov Jah jireh postupuje podľa nariadení a usmernení od RÚVZ. V prípade otázok kontaktujte v pracovných dňoch od 07:00 - 15:00 hod. vedúcu zariadenia na čísle: 046/543 31 96 alebo e-mailom: dps@jahjireh.sk neobmedzene.

Ďakujeme za porozumenie